CREPC Logo

Prihlásenie



V nasledujúcom vykazovacom období budú vykonávať evidenciu záznamov akademické knižnice a poverené osoby.
Prihlasovanie a vkladanie záznamov samotnými autormi nie je možné.
Registráciu nových poverených používateľov realizuje výhradne CVTI SR. (creuc@cvtisr.sk)





Návrh a riešenie SVOP WEBDIZAJN